VP05 Dim Sum Platter (14pcs) 点心拼盘

$15.00

Dim Sum Platter (12pcs) -$12

4pcs  Xiao Long Bao

4pcs Siew Mai

4pcs Har kao

2pcs Otah Bun

Keep in freezer up to 2-4 week.

Categories: , , , .

4pcs  Xiao Long Bao 小笼包

4pcs Siew Mai 烧卖

4pcs Har kao 虾饺

2pcs Otah Bun 乌塔包